• ro

Általános Szerződési Feltételek

 1. TERMENI ŞI DEFINIŢII

Termenii şi condiţiile generale prezentate în această secţiune se vor aplica tuturor vânzărilor prin intermediul magazinului virtual www.drlenkei.ro către cumpărător şi  pot fi modificate  ori de câte ori  Vânzătorul consideră de cuvinţă.

Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulaţi în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului. 

Accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi emiterea unei comenzi constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia.

Termenii utilizaţi pe acest website vor avea următorul înţeles:

 1. Cumpărătorul este persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă. Cumpărător poate fi doar o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, ori reprezentat sau asistat de părinţi ori tutore, care prin contractul de vânzare-cumpărare dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui bun determinat sau mai multor bunuri determinate, ori asupra unui alt drept real sau de creanţă, în schimbul unei sume de bani numită preţ. În prezentul act cumpărătorul mai este numit şi client.
 2. Vânzătorul este societatea comercială SC Optivita SRL, având sediul social în Miercurea Ciuc, str. Harom nr. 3, având nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Harghita sub nr.de ordine J19/147/2012.
 3. Produs înseamnă orice bun, care este comercializat şi urmează a fi livrat/furnizat de către vânzător cumpărătorului, prin intermediul magazinului virtual.
 4. Comanda este o cerere scrisă prin care cumpărătorul solicită livrarea unui produs sau prestarea unei servicii. Poate îmbrăca forma unui document electronic pe care cumpărătorul emite către vânzător, specificând în aceasta produsele şi serviciile de care vrea să beneficieze, iar vânzătorul, în temeiul acestei comenzi va livra/presta cumpărătorului produsele/serviciile comandate.
 5. Contractul este conveţia care ia naştere prin acceptarea de către vânzător a comenzii făcute de către cumpărător, cu alte cuvinte, se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător, adică prin întâlnirea concoradntă a celor două voinţe de a contracta. Din contractul care ia naştere în temeiul unei comenzi, FAC PARTE INTEGRANTĂ ŞI PREZENTELE CONDIŢII GENERALE, ACCEPTATE IMPLICIT DE CUMPĂRĂTOR. Prin transmiterea comenzii, clientul se angajează contractual să achiziţioneze produsele comandate. Contractul se consideră încheiat în momentul trimiterii de către vânzător a mesajului de confirmare a comenzii clientului.
 6. Specificaţii înseamnă descrierea produselor, a bunurilor şi a serviciilor, făcută în comandă sau în contract.

 

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea/emiterea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.drlenkei.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul îşi derulează operaţiunile.

Documentaţia însoţitoare a comenzii va fi compusă din urmatoarele acte, în ordinea importanţei:

 1. Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi de facturare) şi condiţiile sale specifice;
 2. Specificaţiile cumpărătorului (acolo unde este cazul);
 3. Termeni şi condiţii pe care clientul le poate gasi accesand pagina: www.drlenkei.ro

În cazul în care vânzătorul confirmă comanda, acesta implică o acceptare completă a comenzii emise de cumpărător. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.

Vânzătorul nu va executa o comandă neconfirmată, şi nu conferă unei comenzi neconfirmate valoarea unui contract.

Contractul dintre părţi va intra în vigoare la confirmarea comenzii de către vânzător, adică prin acceptarea ofertei de a contracta. Confirmarea se poate face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind emis certificatul de garanţie.

III. EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

 1. Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale pentru a atinge executa întocmai comanda făcută de cumpărător, şi va livra bunurile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile cumpărătorului, aşa  cum au fost menţionate în comandă;
 2. Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ şi pot fi modificate de către acesta, fără o anunţare
  prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi să prezinte informaţiile cele mai relevante ale produselor comercializate.
 3. Comunicarea cu vânzătorul se poate face prin interacţiune scrisă sau verbală, la adresele şi numerele menţionate la secţiunea “contact”. Vor fi ignorate părerile sau adresările care conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acest lucru.
 4. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare, www.drlenkei.ro îşi rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informaţiilor din cadrul site-ului.

CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta către o terţă persoană serviciile ce ţin de onorarea comenzii (ambalare, curierat, etc), cu condiţia informării prealabile a cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Prin utilizarea site-ului, cumpărătorul este de acord şi înţelege în ce constă dreptul de proprietate intelectuală a vânzătorului, şi se obligă să NU dezvăluie unei terţe persoane sau să nu facă public (pe internet sau media) niciuna dintre informaţiile primite de la vânzător.

 1. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

Rețineți că, înainte de a utiliza oricare dintre serviciile sau funcțiile disponibile pe Platformă, trebuie să citiți această Politică de confidențialitate și cea privind modulele cookie, precum și Termenii și condițiile din secțiunea specifică referitoare la serviciul sau funcționarea platformei. În fiecare secțiune, puteți vedea dacă există anumite condiții specifice de utilizare sau dacă acestea necesită o prelucrare specifică a datelor dvs. personale.

Nefurnizarea unor informații obligatorii poate însemna că nu vom putea gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator sau nu vom putea utiliza anumite funcții sau servicii disponibile prin intermediul platformei.

Utilizatorul (dumneavoastră) garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și exacte și este de acord să raporteze orice schimbare sau modificare în timp util. Dacă ne furnizați datele personale ale unor terțe părți, sunteți singurul responsabil pentru informarea acestora și pentru obținerea consimțământului acestora pentru ca aceste detalii să fie furnizate în scopurile indicate în secțiunile corespunzătoare din această Politică de confidențialitate și cea privind modulele cookie. Orice pierdere sau deteriorare cauzată Platformei, Operatorilor de date sau oricărei terțe părți prin comunicarea unor informații eronate, inexacte sau incomplete prin formularele de înscriere, va fi în responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Operatorii de date, după caz, vor utiliza Datele Personale în următoarele scopuri:

 1. 1  Pentru a gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator al platformei. Datele Personale pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a vă identifica ca utilizator al Platformei și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcții, produse și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat.

         1.2  Să vă contactăm prin e-mail, telefon, SMS sau alte forme echivalente de comunicare             electronică, cum ar fi notificările push ale App etc., cu privire la actualizările sau comunicărilor      informative legate de funcțiile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv update-uri de securitate ale Platformei, atunci când implementarea acestora este necesară sau rezonabilă.

              1.4 Gestionarea solicitărilor făcute utilizând canalele de servicii clienți, disponibile în legătură  cu Platforma sau Magazinele Fizice, precum și monitorizarea calității serviciilor noastre.

Durata prelucrării datelor este fie pentru perioada prevăzută de lege; sau o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, va informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dvs. vor fi eliminate; sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date. De exemplu, datele referitoare la comenzile dvs. vor fi prelucrate atâta timp cât operatorul de date este obligat să dețină astfel de date în conformitate cu legile aplicabile și va fi șters odată ce acest scop legal va înceta să mai existe.

 1. În urma comenzii dumneavoastră, operatorul magazinului online colecționează datele necesare însă transportul va fi asigurat către societatea URGENT CARGUS SA. Cumpărătorul poate solicita trimiterea coletului său la punctul de colectare.

         Datele prelucrate sunt: date de facturare ( nume produs, preț produs, data cumpărării, adresa de facturare și nume facturare) password, nume și prenume, adresă de e-mail, adresă de livrare.

          Termen ștergere date: după 5 ani de la ultima înregistrare/cumpărare, în cazul registrărilor neconfirmate termenul este de 60 de zile.

 1. ABONARE LA NEWSLETTER

Dacă utilizați abonarea la Newsletter-ul DR. LENKEI, vă vom furniza informații cu privire la produsele și serviciile noastre prin diferite mijloace, cum ar fi prin e-mail, orice alt mijloc electronic de comunicare echivalent (cum ar fi SMS etc.) și de asemenea notificări push prin intermediul aplicației – dacă ați activat asemenea notificări pe dispozitivul mobil.

Abonarea la Newsletter-ul DR. LENKEI poate atrage după sine utilizarea Datelor dvs. Personale pentru a face publicitate personalizată referitoare la produsele și serviciile noastre, disponibilă prin e-mail, SMS sau oricare din celelalte mijloace de comunicare electronice sau cele ale unor terțe părți. De asemenea, vă putem oferi aceste informații prin notificări push în App dacă le-ați activat pe dispozitivul dvs. mobil. În scopul îmbunătățirii serviciului pe care vi-l oferim, vă informăm că Datele Personale referitoare la achizițiile dvs. în magazinele online, fizice, gusturile și preferințele pot fi utilizate în scopul analizei, generării de profiluri de utilizator, studii de marketing, studii de calitate și îmbunătățirea interacțiunii cu clientul nostru.

Vă puteți dezabona în orice moment la secțiunea Newsletter a platformei sau urmând informațiile pe care le furnizăm în fiecare comunicare.

 1. DREPTURI DE PROTECȚIE A DATELOR

Operatorii de date se angajează să respecte confidențialitatea Datelor dvs. Personale și să vă garanteze că vă puteți exercita drepturile. Vă puteți exercita dreptul de a fi informat, de a accesa, de a rectifica, de a anula datele personale, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin trimiterea unui e-mail la adresa: dataprotection@drlenkei.ro, indicând motivul solicitării.

Dacă decideți să exercitați aceste drepturi și dacă o parte din datele personale pe care le-ați furnizat a fost adresa dvs. de e-mail, vă rugăm să specificați această circumstanță în cererea dvs. scrisă, indicând adresa de e-mail de la care doriți să vă exercitați dreptul de acces , rectificare, anulare și opoziție.

 1. ALTE UTILIZĂRI NECESARE ALE DATELOR PERSONALE

4.1. Gestionarea datelor privind  persoanele care oferă experiențe scrise referitoare la preparatele Dr. Lenkei

În cazul în care ne scrieți experiențele Dumneavoastră legate de consumul de vitamine Dr. Lenkei, prin bifarea consimțământului din josul formularului de experiențe vă dați acordul ca testimonialul scris împreună cu datele Dumneavoastră să fie folosite de SC. OPTIVITA SRL respectiv  Dr. Gabor Lenkei prin DR. LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA în vederea eventualelor publicări pe teritoriul României și al țărilor aflate în Uniunea Europeană.

 1. LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA include următoarele:

Dr. Lenkei Gabor, Dr.Lenkei s.r.o., MVP s.r.o., Vitaminvest Kft.,Vitaminfutar Kft., Operatorii contractuali ai Magazinelor de SpecialitateDr.Lenkei Cultura Sănătății, Operatorul magazinului online Dr.Lenkei Cultura Sănătății, partenerii contractuali a Dr.Lenkei Cultura Sănătății. (lista acestor organizații le găsiți aici)

Totodată aveți dreptul de a decide ca testimonialul scris de Dumneavoastră să fie postat ori publicat doar cu inițialele numelui sau cu nume întreg.

Furnizorul de servicii nu procesează date speciale, în special date privind sănătatea și, prin urmare, atrage atenția utilizatorilor asupra faptului că informațiile din formularele de testimoniale fișa nu ctrebuie să conțină astfel de date de sănătate speciale și nu împărtășească informații despre boală, sănătate sau pasiuni dăunătoare.

Având în vedere că baza legală pentru gestionarea datelor în acest caz este consimțământul persoanei care transmite experiența, este posibilă doar prezentarea propriei sale experiențe, orice informație despre o altă persoană este interzisă. Orice persoană care a prezentat o experiență trebuie să furnizeze informații adevărate la completarea formularului.

 

Definiţiile termenilor

Precizăm că pentru a putea înţelege mai bine Politica de Confidenţialitate trebuie ca, mai întâi, să vă însuşiţi corect următoarele definiţii ale cuvintelor cheie, cu scopul de a nu exista confuzii sau interpretări greşite ale politicii noastre de confidenţialitate:

 • date cu caracter personal – informații referitoare la o persoană fizică;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – operațiunea care se efectuează asupra datelor personale;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;
 • date statistice – date obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal și care sunt utilizate numai pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare;
 • date anonime – date ce nu pot fi asociate cu o persoană;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizata de date personale;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, alta decât persoanele care sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, careia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă are sau nu calitatea de terț.

VII. TERMENE, PENALITĂŢI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau de onorare a comenzii, vânzătorul este obligat să anunţe cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să solicite daune suplimentare de la vânzător, când acest drept este prevăzut de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care cumpărătorul întârzie să achite facturile emise în temeiul comenzilor făcute, din propria sa culpă, în termenul stabilit de părţi, acesta va fi obligat la plata unor penalităţi de întârziere de 0,5% pe zi din valoarea sumei restante.

În cazul în care vânzătorul primeşte informaţii greşite legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stipula un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrându-se într-un termen de 4 zile lucrătoare.

VIII. FACTURARE – PLĂŢI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată vor fi specificate în comandă. Vânzătorul va emite pe numele cumpărătorului o factură reprezentând contravaloarea bunurilor livrate şi/sau a serviciile prestate, obligaţia cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii respective, conform legislaţiei în vigoare.

 1. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI
 2. Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze bunurile în sistem de curierat  rapid, sau prin serviciile Poştei Române, după opţiunea făcută de cumpărător în comandă.

 1. Transport – Ambalare

În afară de cazul în care părţile convin altfel, vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile bunurilor/serviciilor în momentul predării acestora către societatea de curierat, oficiul poştal, sau către reprezentantul cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor/serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor insoţitoare.

Vânzătorul asigură livrarea bunurilor numai pe teritoriul Romaniei.

 1. ACCEPTARE

Acceptarea bunurilor/serviciilor comandate va fi facută de cumpărător atunci când acestea sunt conforme cu caracteristicile menţionate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă ca produsele livrate sau serviciile furnizate nu corespund descrierilor făcute pe site-ul www.drlenkei.ro, vânzătorul va avea obligaţia de a aduce la conformitate/ a înlocui aceste produse.

Termenul în care cumpărătorul poate să returneze produsul este de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia. În acest caz, cumpărătorul trebuie să notifice în prealabil vânzătorul despre returnare. Returnarea va fi acceptată de către Vânzător doar în cazul în care aceasta este făcută din motive obiective. Returnarea produsului se va face în ambalajul original, împreună cu documetele însoţitoare. Vânzătorul NU va înlocui produsele care se deteriorează din vina cumpărătorului. Constituie vina cumpărătorului de exemplu folosirea necorespunzătoare a produsului.

 1. GARANŢII

Toate produsele comercializate pe site-ul www.drlenkei.ro beneficiază de o garanţie conformă legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor.

XII. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra bunurilor şi serviciilor se strămută de la vânzător la cumpărător în momentul efectuării plăţii de către cumpărător în locaţia indicată în comandă. În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către vânzător să permită cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării contravalorii acestora, atunci când este cazul.

XIII. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau o terţă persoană suferă ca urmare a comenzii, şi pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor şi serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor, sau pentru deteriorarea acestora din cauza utilizării lor incorecte. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care subcontractanţii şi/sau partenerii săi, implicaţi în executarea comenzii, nu îndeplinesc oricare din obligaţiile lor contractuale.

XIV. FORŢA MAJORĂ

Eliberarea de obligaţiile şi răspunderea contractuală în cazul forţei majore:

Va fi considerat forţă majoră orice eveniment neprevăzut sau inevitabil şi care nu poate fi controlat de părţile contractante şi care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, printe altele: catastrofe naturale, incendiul, războiul, grevele, revoltele, răscoalele, intervenţiile autorităţilor sau alte evenimente/ incidente asemănătoare.

În caz de forţă majoră se impune obligaţia de a comunica neîntârziat în scris acest lucru celeilalte părţi contractante.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus normelor legale române. Eventualele litigii apărute între vânzător şi cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

XVI. EFECTELE CONTRACTULUI

Contractul între părţi ia naştere prin confirmarea de către vânzător a comenzii primite. Pentru încheierea valabilă a contractului, nu este neapărat necesar ca acesta să îmbrace forma scrisă. Confirmarea comenzii de către vânzător se poate face şi verbal. Comanda va fi întotdeauna emisă în format scris.

Vânzătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventuale efecte secundare ale produsului. Prin cumpărarea produselor comercializate pe acest site, cumpărătorul declară implicit că a citit descrierea produselor şi îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea lor corectă. Vânzătorul nu poate să cunoască starea de sănătate a fiecărui cumpărător, iar pentru aceste motive nici nu-şi asumă responsabilitatea, şi nici nu va accepta returnarea produselor, în cazul în care aceştia produc un alt efect decât cel dorit/nu-şi produc efectul dorit.

Prin emiterea unei comenzi, cumpărătorul declară că a citit şi este de acord cu termenii şi condiţiile generale de utilizare ale acestui site. Cumpărătorul este obligat şi legat nu numai de comanda propru-zisă, ci şi de aceşti termeni şi condiţii.

Părţile contractante sunt independente una de cealaltă, şi nici uneia din ele nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea vreo obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Se impune buna-credinţă a părţilor atât la încheierea, cât şi la executarea contractului.

Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc orice altă întelegere anterioară, scrisă sau verbală, dintre părţi, referitoare la obiectul prezentului contract, şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă, semnată de ambele părţi.

XVII. DREPTURI DE AUTOR

Conţinutul acestui site – text, imagini, logo şi alte elemente grafice, baza de date – este proprietatea S.C. OPTIVITA S.R.L.; proprietate apărată de Legea nr.8/1996 privind protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul S.C. OPTIVITA S.R.L a elementelor enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

XVIII. ACTUALIZAREA SITE-ULUI WWW.DRLENKEI.RO

Site-ul nostru este actualizat zilnic de Luni până Vineri, în funcţie  de cantitatea de informaţii care trebuie revizuite. Preţul pe care clientul va plăti este cel în vigoare în momentul efectuării comenzii, indiferent dacă până la primirea coletului preţul a crescut pe site.

XIX. PREZENTAREA PRODUSELOR

Prezentările de produs pe www.drlenkei.ro sunt făcute cu scopul de a oferi clienţilor informaţii adiţionale şi opinii profesionale. Totuşi unele informaţii de pe site ar putea fi incomplete din motive independente de voința noastră. OPTIVITA S.R.L nu intenţionează în nici un fel să inducă un potenţial client în eroare şi de aceea recomandă ca orice decizie de cumpărare sa nu fie luată exclusiv pe baza unei prezentări de produs.

Cu toate că s-ar putea ca unele informaţii să fie incomplete, vânzătorul va încerca întotdeauna să arate caracteristicile şi descrierile cele mai importante ale produselor.

Descrierea produselor este arătat atât pe site, cât şi pe ambalaj. Administrarea şi folosirea produselor trebuie făcută doar în modul arătat în instrucţiunile de administrare/de utilizare. Vânzătorul nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care clientul/cumpărătorul administrează/foloseşte în mod incorect produsele, sau le utilizează în mod contraindicat raportat la starea sa de sănătate.

 1. SUPORT

Pentru clarificări şi suport suplimentar stăm la dispoziţia clienţilor/cumpărătorilor prin email şi telefon la numerele si adresele care sunt indicate la secţiunea CONTACT.
Informaţiile prezente pe site încearcă să fie cât mai exacte în ceea ce priveşte conţinutul şi preţurile, totuşi nu putem garanta că descrierile (specificaţii tehnice, fotografii, etc.), preţul şi orice altă informaţie legată de un produs sunt întotdeauna corecte, complete sau actualizate la zi. Pentru orice informaţie suplimentară stăm la dispoziţie.

XXI. PREŢUL PRODUSELOR

Preţurile pe www.drlenkei.ro sunt exprimate în LEI românești, incluzând TVA 24% (9% în cazul cărţilor). În eventualitatea unui produs afişat cu un preţ incorect datorită erorilor de tip tipografic, informaţional, OPTIVITA S.R.L îşi rezervă dreptul de a refuza/anula orice comandă pentru acel produs şi va proceda în cel mai scurt timp la corectarea/eliminarea greşelii respective. Contravaloarea comenzilor poate fi achitată doar în LEI românești.

XXII. PROCESAREA COMENZILOR

Comenzile sunt procesate în cel mai scurt timp posibil, fără a se depăşi 3 zile lucrătoare începând de la lansarea comenzii pe site. www.drlenkei.ro afişează pe site dacă produsul este în stoc sau nu. Procesarea comenzilor este de tip “first-come first-served”(primul venit – primul servit). Confirmarea finală a existenţei în stoc a produsului (produselor) comandat(e) este făcută în momentul validării telefonice sau pe e-mail a comenzii.

Comenzile sunt onorate în ordinea primirii lor şi exclusiv în limita stocului disponibil. În situaţii excepţionale (perioade de vârf, stoc zero, vacanţe, comenzi speciale, etc.) pot apărea întârzieri în operaţiunile de validare şi livrare a comenzilor. Comenzile nu sunt procesate Sâmbăta şi Duminica şi nici în zilele stabilite prin lege ca sărbători legale.

XXIII. SCHIMBAREA, ANULAREA ŞI RETURNAREA COMENZILOR

Este posibilă schimbarea sau anularea, la cerere, a comenzilor, excepţie făcând cazurile în care comanda respectivă a fost deja livrată. Pentru acest lucru vă rugăm să ne contactaţi în intervalul orelor de lucru: Luni – Vineri: 9:00 – 18:00.
În cazul în care un client doreşte să returneze un produs care se încadrează într-una dintre situaţiile prezentate mai jos, clientul are obligaţia de a înştiinţa în prealabil SC OPTIVITA SRL în scris prin e-mail la adresa: office@optivita.ro.
Clientii noştri pot solicita returnarea produselor în următoarele situaţii:În cazul în care produsul nu este conform cu specificaţiile prezentate pe site. Dacă produsul comandat se dovedeşte a nu fi conform cu specificaţiile prezentate pe site, clientul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, clientul va plăti diferenţa.

În cazul în care clientul doreşte să renunţe la cumpărare o poate face în termen de 10 zile.Conform OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă (aprobată cu modificări prin Legea 51/2003), un consumator poate renunţa la cumpărare (prin denunţare unilaterală a contractului) în termen de 10 zile de la primirea produsului comandat la distanţă.
În cazul în care produsul este desigilat, fiind vorba de vitamine, renuntarea nu este posibilă.

De asemenea returnarea va fi acceptată de către vânzător doar în cazul în care aceasta este făcută pentru motive obiective. Returnarea produsului se va face în ambalajul original, împreună cu documetele însoţitoare. Vânzătorul NU va înlocui produsele care se defectuează/se deteriorează din vina cumpărătorului. Constituie vina cumpărătorului de exemplu folosirea necorespunzătoare a produsului.
Dacă produsul nu este deteriorat, însă cumpărătorul nici nu a deschis pachetul/coletul, ambalajul produsului fiind intact, cumpărătorul poate să returneze produsul în termen de 10 zile de la primire, fără a invoca vreun motiv anume.

În cazul unei anulări/ denunţări unilaterale, produsele şi banii se vor returna reciproc de către ambele părţi. Conform legii, costurile de returnare a produselor vor fi suportate de consumator. Având in vedere natura produselor şi felul cum sunt ambalate, pot fi returnate cu restituirea banilor numai produsele care sunt nefolosite, întregi, în ambalajul original nedeteriorat şi într-o stare în care mai pot fi valorificate. Dacă produsele nu pot fi restituite în întregime sau parţial sau dacă vor fi restituite intr-o stare deteriorată sau cu lipsuri, consumatorul are obligaţia de a suporta costurile privind deprecierea produselor. Înaintea rambursării efective a produselor, consumatorul va primi, in termen de 5 zile, un răspuns scris la înştiinţarea de renunţare/returnare, de la vânzător. Vânzătorul îţi rezervă dreptul de a stabilii valoarea costurilor de depreciere şi chiar de a refuza rambursarea produselor, în anumite condiţii, comunicând poziţia sa consumatorului prin acest răspuns. Rambursarea produselor de către consumator se face în termen de 10 de zile iar restituirea sumelor de bani achitate în baza contractului de către consumator se face în termen de 30 zile. Termenul începe pentru consumator odată cu primirea produselor iar pentru vânzător odată cu primirea înştiinţării de revocare a consumatorului.