Declarație de confidențialitate

Societatea OPTIVITA S.R.L. este un operator de date cu caracter personal și are responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) și a legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. SC. OPTIVITA S.R.L. se aliniază prevederilor GDPR, protejează datele dumneavoastră conform celor mai înalte standarde și vă informează cu privire la drepturile pe care le aveți în puterea acestuia. OPTIVITA S.R.L., în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, angajaților, partenerilor și a altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale. OPTIVITA S.R.L. nu operează transferuri de date cu caracter personal ale clienților și partenerilor către țări terțe sau organizații internaționale. Excepție este În cazul în care ne scrieți experiențele Dumneavoastră legate de consumul de vitamine Dr. Lenkei, prin bifarea consimțământului din josul formularului de experiențe vă dați acordul ca testimonialul scris împreună cu datele Dumneavoastră să fie folosite de SC. OPTIVITA SRL respectiv  Dr. Gabor Lenkei prin DR. LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA în vederea eventualelor publicări pe teritoriul României și al țărilor aflate în Uniunea Europeană.

LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA include următoarele:

Dr. Lenkei Gabor, Dr.Lenkei s.r.o., MVP s.r.o., Vitaminvest Kft.,Vitaminfutar Kft., Operatorii contractuali ai Magazinelor de SpecialitateDr.Lenkei Cultura Sănătății, Operatorul magazinului online Dr.Lenkei Cultura Sănătății, partenerii contractuali a Dr.Lenkei Cultura Sănătății. (lista acestor organizații le găsiți aici)

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către SC. OPTIVITA S.R.L., în baza:

 • necesității executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri legale înainte de încheierea unui contract;
 • prevederilor legale în domeniul specific;
 • intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță;
 • consimțământului pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară executării contractelor și desfășurării raporturilor de muncă și ulterior potrivit procedurilor interne și în conformitate cu cerințele legale.

 1. OPTIVITA S.R.L. utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt preluate și ulterior prelucrate în mod direct, aveți dreptul de a fi informat cu privire la:

 • existența și temeiul unei operațiuni de prelucrare;
 • scopul/(rile) prelucrării;
 • obligația de a furniza datele respective operatorului;
 • consecințele în cazul unui refuz.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține informații suplimentare de la operator cu privire la perioada de stocare și drepturile pe care GDPR vi le conferă, cum ar fi:

 • Dreptul de acces: puteți afla dacă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, vă asigurăm accesul la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate acestea;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele dumneavoastră pot fi transmise direct unui alt operator;
 • Dreptul la opoziție: puteți să vă opuneți, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor personale. (atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop promovarea de produse/servicii, aveți dreptul de a vă opune în orice moment);
 • Dreptul la rectificare: în cazul în care constatați o neconcordanță referitoare la datele dumneavoastră, la solicitare le vom corecta, fară întârzieri nejustificate;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în anumite condiții, la solicitare, vom șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: la solicitare puteți obține din partea SC. OPTIVITA S.R.L. restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cadrul prelucrării DCP.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru.

În plus, pentru eventuale nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale care vă privesc, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor, al companiei SC. OPTIVITA S.R.L., la adresa de mail dataprotection@drlenkei.ro

Totodată plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.